Aktualności

HOLEinONE indoor golf zamknięte do odwołania

Drodzy Golfiści,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w okresie od dnia 20 marca 2021 r. do 09 kwietnia ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców oraz inne podmioty działalności związanej ze sportem, które polega na całkowitym zakazie jej prowadzenia.


Liebe Golffreunde,

Nach Beschluss von polnische Gesundheitsministerim vom 17.03.2021 wegen Epidemie von Sars-cov2  Verbreitung in Polen bleibt unsere Symolator bis auf weiteres geschlossen.


Dear Golfers,

Pursuant to the Regulation of the Minister of Health of March 17, 2021 regarding the announcement of an epidemic emergency in the Republic of Poland, from March 20, 2021 until April 09, 2021, a temporary limitation on the conduct of sport-related activities by entrepreneurs and other entities is established, which consists in a total ban on its conduct.

Powrót